Privacy en beeldmateriaal
Privacy wordt in Nederland geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet wordt op 25 mei 2018 vervangen door strengere Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hoe gaat de school om met persoonsgegevens van leerlingen en ouders? Hoe beschermen we ieders privacy? Hoe gaan we om met foto's en video's die in opdracht van de school worden genomen? En welke rechten hebben ouders en hun kinderen?

Daarover spoedig meer informatie op deze pagina.