Dyslexie RT

Bij duidelijke vermoedens van dyslexie meldt de mentor dit bij de afdelingsleider die vervolgens een dyslexiescreening aanvraagt via de zorgcoördinator. Als in de screening het vermoeden van dyslexie bevestigd wordt, volgt er een half jaar RT. Daarna kan het definitieve dyslexieonderzoek plaatsvinden. De kosten van dat onderzoek zijn voor rekening van de ouders/verzorgers. Leerlingen die reeds in het bezit zijn van een dyslexieverklaring krijgen een persoonlijke dyslexiepas waarop staat aangegeven welke aanpassingen voor de leerling nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn extra tijd en mondelinge idioom overhoringen. We werken met het programma KURZWEIL. Tevens kunnen de leerlingen op verzoek van de ouders/verzorgers in overleg met de mentor door de zorgcoördinator doorgestuurd worden naar de dyslexiecoach. De dyslexiecoach/remedial teacher begeleidt de leerling tijdens lesuren met een maximum van acht begeleidingsmomenten.

Klik hier voor het dyslexieprotocol.